Tutorial i shpejte per MySql

C’eshte databaza, sistemet RDBMS. Databaza eshte nje sistem i organizuar i te dhenave dixhitale. Te dhenat zakonisht organizohen ne modele te ndryshme gjithmone sipas nevojave, ne menyre…

Read More

MySql Indexing

Ju ka ndodhur ndonjëherë të vini re një vonesë në kryerjen e veprimeve gjatë përdorimit të aplikimit tuaj me bazë të dhënash MySQL? Me siguri keni menduar…

Read More

JQuery Grid Plugin

Some time ago I was working on a web application with jQuery on the client side and PHP/MySql on the back end. The application had to display…

Read More

Siguria ne Sistemet Kompjuterike

Viti 2011 ishte nje vit mjaft aktiv per piratet e kompjuterave. Ky aktivitet ishte mjaft intensiv edhe ne Shqiperi. Sulme dhe kundersulme po aq te fuqishme mbi…

Read More

Resume Failed Download with wget utility

Today I was downloading a nice movie but Mozilla unexpectedly crashed and my download failed at 80%. I wanted to go home early and could not wait…

Read More

Instalimi dhe konfigurimi i Ubuntu Server dhe disa prej aplikacioneve te perdorura.

Ubuntu Server është një nga sistemet operative më të përdorura në serverat e shumë kompanive të ndryshme. Ajo qe e ben Ubuntu-n distribucion shume te preferuar eshte…

Read More

The ugly truth about Adobe and Flash

The week we left behind was a shocking week for all the Flash community, both developers and designers. Adobe declared with a poorly prepared statement that they…

Read More

Facebook Twitter Gmail Yahoo Hotmail…How to protect your online identity.

As the time passes we are doing more things online. We make friends online, we meet them online, we fall in love online and in some cases…

Read More

Flex Print Preview and PDF Generation as All-in-One Preview Window Tool

Adobe Flex provides a great functionality to print date especially with the  DataGrid printing which enables you to print data in a grid view. You can even…

Read More

Nje veshtrim i pergjithshem mbi kompanite e zhvillimit te softit ne Shqiperi

Kohet e fundit ne Shqiperi jane shtuar shume kompanite e zhvillimit te softeve. Situatat e krijimit dhe te falimentimit jane pothuajse te njejta per te gjitha.Megjithate disa…

Read More