Client Side Credit Card Check

Hello developers! There are may times that we have to deal with online credit card payments. Well there is a simple solution for dummy front end users…

Read More

VPN (Virtual Private Network)

Bota ka ndryshuar shumë në dekadat e fundit. Në vend që të perballen me shqetësimet lokale shumë biznese, tashmë duhet të mendojnë edhe për tregjet globale. Shumë…

Read More

RADE – Platforme e pasur per zhvillimin e shpejte te aplikacioneve web

RADE Zhvillimet e shpejta ne rritjen e parametrave te teknologjise hardware dhe ne internet duke filluar nga njesite desktop deri tek pajisjet mobile kane sjelle nje kerkese…

Read More

Kursoret ne MySql

Problemi : Perpunimi i te dhenave te vijne nga shume tabela te ndryshme. Ne rastin kur duam qe keto te dhena ti perpunojme rresht per rresht, ose…

Read More

Mobile Development – Cfare duhet te dini.

Ne vargun e epokave te ndryshme qe ka njohur zhvillimi i njerezimit, kjo qe po jetojme eshte pa dyshim Epoka e Komunikimit. Sot, bota eshte me e…

Read More

Stored Procedure

Problemi : Marrja e disa zerave (fushave) nga baza e te dhenave. Ne shume raste per kete mjafton nje query te cilen e ekzekuton dhe ja tek ke rezultatin…

Read More

Social Bussines Oriented Rich Internet Applications

Social Business is a recent term and a new-quite-promising-trend improving the way companies function and generate value for all the components (stakeholders, employees, customers, partners, and suppliers)….

Read More

2nd International Conference in Accounting, Auditing and Financial Reporting

Secure, Scalable, Synchronizable, and Social Business oriented Rich Internet Applications to reduce costs and add value to clients The paper presentation consisted on guiding the business in…

Read More

Extending the Flex 3.6 TextArea te get the coordinates of current cursor position

While working on our embedded commenting system I thought about adding the ability to mention users in your comments just like Facebook or Twitter allow you to…

Read More

Object Oriented PHP

OOP është dizenjimii i softwareve ku implementimi i të dhënave abstrakte është i strukturuar. Shumë programues pasi janë mësuar me mënyrën proçeduriale të të programuarit kane veshtiresi…

Read More